Som en del af de indledende øvelser til Suså-projektet vil der i løbet af sommeren 2017 blive foretaget en række ”baseline målinger” af Susåens tilstand. Der vil blandt andet blive gennemført en ny fiskeundersøgelse, en ny opgørelse af Fysisk Indeks og det såkaldte Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Endelig vil vi få et svensk forskerhold til at undersøge bestanden (stor eller lille) af tykskallede malermuslinger i Susåen og i Torpe Kanal.

Resultaterne af undersøgelserne forventes i løbet af september 2017.