Ved borgermødet i november 2016 og ved nogle efterfølgende møder med hovedlodsejerne, har Næstved Kommune fået en masse forslag til alternative løsninger til Suså-projektets del i Nedre Suså – fra Bavelse Sø til Holløse Mølle.

I løbet af juni 2017 holder Næstved Kommune en række møder med lodsejere, Aktionsgruppen for Susåen, lokalråd, natur- og friluftsorganisationer og øvrige bredejere. Formålet med møderne er at få prioriteret, hvilke tekniske undersøgelser, der skal sættes i gang.
Det er planen, at Teknisk Udvalg til september/oktober 2017 beslutter, hvilke alternativer, der skal undersøges nærmere, og at der derefter bliver udarbejdet udbudsmateriale i forhold til disse undersøgelser. Når de nye tekniske undersøgelser er færdige – forventeligt sidst på året – så vil der inviterer kommunen til nye dialogmøder om projektet for Nedre Suså.
Vil du læse om de forskellige forslag til alternative løsninger i Nedre Suså, kan du læse om dem her.