Fiskeøkologerne ved Per Gørtz har lavet fiskeundersøgelser i Susåen denne sommer, som et led i de baseline-undersøgelser, som skal foretages i forbindelse med Mere liv i Susåen. Undersøgelsen havde blandt andet til formål at få kortlagt hvilke og hvor mange fiskearter, der findes, men også at få undersøgt om de vigtige værtsfisk for den tykskallede malermusling findes i åen.

Der er blevet lavet en rapport, som du kan hente her.

Rapporten fortæller blandet andet, at der som forventet, ikke findes elritse og hvidfinnet ferskvandsulk. Den gennemgår også hvilke fiskearter, der findes og hvor mange på i alt 10 lokaliteter i Susåen.

Rapport – Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 2017

Bilag til rapporten – Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 2017