I december 2017 fik Rambøll tildelt opgaven med at lave en ny teknisk forundersøgelse for naturgenopretningen af Nedre Suså. De tekniske forundersøgelser har været drøftet med lodsejere og interessenter og har været præsenteret for Teknisk Udvalg den 13. august 2018.
Rapporten er nu færdig og kan hentes her på hjemmesiden.

Teknisk forundersøgelse – Naturgenopretning af Nedre Suså (inkl. bilag 1, 2, 3, 5 og 6)

Bilag 4 til den tekniske forundersøgelse