Fire gang så mange fisk i Susåen?

Suså-projektet kan betyde, at der om ti år kan der være dobbelt så mange fiskearter og fire gange så mange fisk i Susåen. Det skyldes, at EU har bevilliget 9,3 millioner kroner til at bevare den yderst sjældne tykskallede malermusling. Muslingen er afhængig af at snylte på andre fisk – så derfor hjælper man muslingen ved at gøre forholdene for fisk bedre generelt.

Projektet hedder formelt “UC Life Denmark”, hvor UC er forkortelsen for det latinske Unio Crassus – på dansk tykskallet malermusling.
Projektets kode i EU er LIFE15 NAT/DK/000948.

 

Hvis du har spørgsmål om projektet kan du sende en mail til susaaprojektet@naestved.dk