Hvad er et life-projekt?

LIFE-programmet er EU’s støtteinstrument til at gennemføre miljø- og klimaindsatsen i Natura 2000 områder – altså de særlig gode naturområder. Et LIFE projekt skal have fokus på at bevare dyre- og plantearter, der er truet af udryddelse.

Ved EU-ansøgninger er der krav om fokus på naturen, men også hvordan projektet påvirker samfundet omkring det. Fokus er således også på, om projektet i sig selv skaber mere værdi for de borgere, som bor i nærheden. Gennemførelse af et LIFE-projekt kræver en tæt dialog med repræsentanter fra EU for hele tiden at sikre, at projektet holder tidsplanen og formkrav. Det giver mulighed for at justere projektets indsatser efterhånden, som samarbejdet med lodsejere og viden udvides.

Økonomisk støtter EU med et beløb på 9.3 millioner, der svarer til 60 % af projektets samlede budget.