Hvordan er projektet organiseret?

Næstved kommune er ansvarlig for projektet i sin helhed. Det vil sige, at vi er ansvarlige for at gennemføre projektet indenfor den aftalte økonomi og tidsramme.

Teknisk udvalg er ansvarlig for at godkende de økonomiske midler, som kommunen vil bruge på projektet og de konkrete anlægsprojekter. Ansvaret i kommunens administration er i hænderne på projektstyregruppen, hvis formand er Centerchef i Plan og Miljø Pernille Balslev-Erichsen. Til projektet er tilknyttet projektleder Sofia Mulla Kølmel og flere interne medarbejdere på tværs i kommunen, som byder ind med deres særlige faglighed som eksempelvis viden om fisk, vandløb, natur eller økonomi.