Hvordan vil vi forbedre leveforholdene for den tykskallede malermusling?

Øvre Suså er efterhånden i god stand på alle tre parametre – vandkvalitet, fysisk tilstand og vandtilførsel. Der er dog desværre ikke længere tykskallede muslinger eller nogen af dens værtsfisk i åen. Indsatsen vil derfor deroppe dreje sig om at udsætte den tykskallede malermusling og dens værtsfisk, samt lave fysiske forbedringer i vandløbet.