Life-projektet ”Mere liv i Susåen”

Næstved Kommunes projektansøgning var én af i alt to danske ansøgninger i et ansøgningsfelt på omkring 1000 ansøgninger i 2015 fra hele EU. Vi slap gennem nåleøjet, da EU vurderede, at projektet er så vigtigt, at de vil støtte det. EU vil gerne sikre den tykskallede malermusling, som er truet og kun findes ganske få steder i Europa.

Midlerne skal bruges til at forbedre vandløbet for at sikre, at vi i fremtiden også vil kunne se den Tykskallede Malermusling i Suså-systemet. Vandløbet skal have et større fald, flere slyngninger – noget der vil betyde mere bevægelse i vandet, hvilket igen betyder gode levevilkår for de fisk, som er så vigtige for den tykskallede malermuslings livscyklus.

Der er for nylig konstateret levende muslinger i Torpe Kanal og Suså, og de vil på baggrund af de forbedrede fysiske forhold i Susåen også have gode betingelser for at kunne indvandre og etablere sig på den nyrestaurerede del af vandløbet. Fisk, som bærer forstadiet til muslingen, vil også blive udsat i vandløbet.

Sommer 2019 – Ændringsansøgningen er sendt

Så er ændringsansøgningen send afsted til EU.
Næstved Kommune har sammen 3 sjællandske kommuner (Faxe, Ringsted og Sorø) og 2 fynske kommuner (Odense og Fåborg-Midtfyn) revideret det oprindelige projekt, og sendt en ny ansøgning til EU. Målet for det nye projekt er det samme som i det gamle, nemlig 10.000 levende tykskallede malermuslinger. Det nye projekt strækker sig over 38 km å af Øvre Suså samt to strækninger i Odense Å. Når EU har godkendt ansøgningen holder vi et borgermøde, og fortæller mere om projektet.

Samarbejdspartnere

Sorø kommune logo