Vandplanter i Susåen

Vandplanter er vigtige for kvaliteten af et vandløb. Vandplanter skaber dynamik i vandløbet og skjulesteder for fisk og andre vandløbsdyr. Det er et miljømål at have så mange arter af vandplanter som muligt i vandløbene.

I slutningen af 1800-tallet var Susåen et godt vandplante-vandløb. Siden dengang er det gået ned af bakke. Det er primært en række vandaksarter der er forsvundet. I 1896 var der 17 arter af vandaks i Susåen idag er der kun 6 tilbage.

Den største årsag til at vandplanterne er gået tilbage, er en øget næringspåvirkning i 1900-tallet. De mest følsomme arter bliver hurtigt udkonkurreret, hvis næringsmængden bliver for høj. Mange af vandaks-arterne bliver klassificeret som følsomme, og er gået tilbage landet over.
En anden og mindre årsag til tilbagegangen kunne være meget intensiv grødeskæring og anden vedligeholdelse i 1900-tallet. Vedligeholdelsen kan dog ikke forklare den store tilbagegang alene.

Når vandplanterne forsvinder, bliver vandløbet i større grad domineret af sand og høje sumpplanter der gror ned i vandløbet fra kanterne. Det er f.eks. Pindsvineknop der begynder at dominere så meget at den kan fylde hele vandløbet.

Selv når næringsstofferne i vandet er reduceret, kan det være svært at få de uddøde arter tilbage i vandløbet. Hvis der ikke ligger nogle frø og venter i jorden skal de finde vej til vandløbet. Frø kan transporteres på fugle eller andre dyr der bevæger sig fra sted til sted og tager frø med sig. Enten ved at der sidder frø fast på dem, eller ved at de har spist dem og frøene ryger ud med afføringen.

For at forbedre vandplantesamfundet i Suså kan man prøve at skabe flere gode steder hvor de sjældne og følsomme planter kan gro. Man kan også hjælpe den naturlige proces på vej ved at reintroducere dem til vandløbet.

Vandaksarter i Suså
I dag:
• Børstebladet vandaks
• Kruset vandaks
• Svømmende vandaks
• Glinsende vandaks
• Hjertebladet vandaks
• Langbladet vandaks

Forsvundet:
• Liden vandaks
• Butbladet vandaks
• Spinkel vandaks
• Vejbred vandaks
• Græsbladet vandaks
• Rust vandaks
• Spidsbladet vandaks
• Bændel vandaks
• Brodbladet vandaks
• Hårfin vandaks
• Tråd vandaks