Projektets rammer

– Hvad er LIFE +

– Hvad er LIFE +

– Projektorganisering

– Økonomi

– Undersøgelser og test

– Projektledelse