Værtsfisk

Malermuslingens forplantning er afhængig af rugemødre, også kaldet værtsfisk. Uden værtsfisk dem ingen malermuslinger i Susåen. Derfor er vi også meget optaget af den hvidfinnede ferskvandsulk og elritsen skal trives i Susåen.

En uddød fisk

Ferskvandsulkens eneste levested i hele Danmark har været i Susåen. Herfra uddøde den i midten af 1960’erne som følge af gentagne forureninger af åvandet. Idag er åvandet så rent igen, at vi har mulighed for at genskabe en bestand på baggrund af ulke, som vi får fra Sydsverige. Netop ferskvandsulken er vigtig for, at malermuslingen kan vende tilbage i stort antal. Ulken er nemlig værtsfisk – dvs. rugemoder – for de nyklækkede millimeter små muslingelarver, i de første uger af larvernes liv. Ulken er afhængig af raskløbende og iltrigt åvand, og netop her foretrækker malermuslingen også at slå sig ned på bunden af åen.

Og en der måske er forsvundet

Elritsen er en lille stimefisk der også, hvis der er nok af dem, er flittige rugemødre for muslingelarverne. Elritsen er tilpasset muslingelarverenes ophold på gællerne, og får ikke mén af at være rugemoder. Da Elritsen bliver 4-5 år vil den flere år i træk kunne fungere som rugemoder for flere årgange af de små muslingelarver. At musling og elritse foretrækker de samme områder af åen gør, at overlevelsen hos muslingelarverne forbedres væsentligt.

Ved de seneste års fiskeundersøgelser har det ikke været muligt at genfinde elritser i Susåen. Desværre frygtes det, at den helt er forsvundet fra åen. Det betyder at man for at kunne genudsætte elritser skal i gang med at indfange og/eller opdrætte elritser til kommende udsætning i Susåen. Elritsene vi udsætter, bliver opdrættet på Fyn med fisk fanget i Odense å-systemet.