Værtsfisk

Den tykskallede malermuslings forplantning er afhængig af “rugemødre”, også kaldet værtsfisk. Uden værtsfisk, ingen malermuslinger i Susåen. Derfor er vi også meget optaget af, at den hvidfinnede ferskvandsulk og elritsen kan trives i Susåen.

En uddød fisk
Den hvidfinnede ferskvandsulk er en temperamentsfuld enspænder, der lever i strømmende vand på bunden af åen. Den bliver 6-8 cm lang.
Ferskvandsulkens eneste levested i hele Danmark har været i Susåen. Her uddøde den i midten af 1960’erne, som følge af gentagne forureninger af åvandet. Idag er åvandet så rent igen, at vi har mulighed for at genskabe en bestand på baggrund af ulke, som vi får fra Sydsverige. Netop ferskvandsulken er vigtig for, at malermuslingen kan vende tilbage i stort antal. Ulken er nemlig værtsfisk – dvs. rugemoder – for de nyklækkede millimeter små muslingelarver, i de første uger af larvernes liv. Ulken er afhængig af raskløbende og iltrigt åvand, og netop her foretrækker malermuslingen også at slå sig ned på bunden af åen.

Projektets mål er at udsætte 1400 hvidfinnede ferskvandsulke over fire år.

Og en der måske er forsvundet
Elritsen er en lille stimefisk der, hvis der er nok af dem, er flittige rugemødre for muslingelarverne. Da Elritsen bliver 4-5 år vil den kunne fungere som rugemoder for flere årgange af de små muslingelarver.

Ved de seneste års fiskeundersøgelser har det ikke været muligt at genfinde elritser i Susåen. Derfor frygtes det, at den helt er forsvundet fra åen. Det betyder at man for at kunne genudsætte elritser skal i gang med at indfange og/eller opdrætte elritser til kommende udsætning i Susåen. Elritsene vi udsætter, bliver opdrættet på Fyn med fisk fanget i Odense å-systemet.

Projektets mål er at udsætte 40.000 inficerede elritser.