Velkommen til UC LIFE Denmark

Sikring af en god bevaringsstatus for den tykskallet malermusling (Unio crassus) i Danmark

UC Life Denmark er et EU støttet projekt, som skal forbedre levestederne for den tykskallede malermusling i Susåen, Odense Å og Sallinge Å.

Indtil fornyelig blev den tykskallede malermusling regnet for at være uddød. Men den blev genfundet i Odense å i 2004 og i Susåen i 2007. Det er forsat de eneste steder i Danmark, hvor muslingen findes.

I Susåen i Næstved, Ringsted, Faxe og Sorø Kommune skal levestederne i vandløbet forbedres, og der skal udsættes over 40.000 fisk. Der skal nemlig udsættes fiskene elritse og hvidfinnet ferskvandsulk.
>> Læs mere her

I Odense Å i Odense Kommune skal spærringen ved Dalum papirfabrik fjernes.
>> Læs mere her

I Sallinge Å i Faaborg-Midtfyn Kommune skal der udsættes 8.000 af fisken elritse.
>> Læs mere her

Projektområder

Se en video om den tykskallede malermusling


…og hvordan hunnerne sikrer næste generation.

Se en video om hvordan vi vil skabe mere liv i åerne

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Design og illustrationer www.fraulill.dk

Databeskyttelse

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som borger her