Sallinge Å

I Sallinge Å er der fundet tomme skaller, der betyder, at der tidligere har været en levende bestand af den tykskallet malermusling (Unio crassus).

Sallinge Å har i dag så høj vandkvalitet at den tykskallede malermusling og dens værtsfisk atter vil kunne leve her. I de bredeste ådale er åen blevet genslynget, så der er skabt en bedre dynamik mellem vandløbet og de ånære arealer. Vandløbet slynger sig ned gennem sin naturlige ådal gennem åbne græsarealer og skovstrækninger. På flere af strækningerne er der naturlige høl-stryg forhold, og vandløbet er derfor optimalt for elritse bestanden.

I projektet udsættes der i alt 8.000 elritser over 4 år (2020-2023) fordelt på de fire vandløbsstrækninger i Sallinge Å. Elritsene er inden udsætning blevet inficeret med muslingelarver fra Tykskallet malermusling.


Sallinge Å en sommerdag

Se en video om den tykskallede malermusling


…og hvordan hunnerne sikrer næste generation.

Se en video om hvordan vi vil skabe mere liv i åerne

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Design og illustrationer www.fraulill.dk

Databeskyttelse

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som borger her