Mere liv i Susåen

På bunden af Susåen lever den tykskallede malermusling. Men der er kun ganske få eksemplarer tilbage. Derfor har EU bevilliget 9,3 mio. kr. til at forbedre dens leveforhold, og skabe flere levesteder i Susåen. Næstved Kommune er i gang med at forbedre levevilkårene for den tykskallede malermusling. Målet er, at der om fem år, er 7.000 tykskallede malermuslinger i Susåen, og flere fiskearter.

Seneste nyt

Projektområde

Den røde linje viser projektområdet i Susåen.

Se en video om Mere liv i Susåen

…og fortællingen om den tykskallede malermusling, og dens forunderlige liv.

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Design og illustrationer www.fraulill.dk

Databeskyttelse

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som borger her