Liv i Susåen

Hvad er Susåen for en størrelse?
Susåen er det længste vandløb på Sjælland. Åen har sit udspring i Tingerup Tykke ved Rønnede og sit udløb i Karrebæk Fjord. Åen løber gennem 4 kommuner – Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved og er på i alt 83 km. Den løber også gennem Danmarks 8. største sø – Tystrup-Bavelse Sø. På sin tur henover Sjælland falder den i alt 90 meter og den afvander et areal på 1170 km2. Man omtaler også Susåen i to ”afdelinger” – Øvre Suså og Nedre Suså, hvor Øvre Suså er stykket før søerne og Nedre Suså er neden for søerne.

Natura 2000 – International naturbeskyttelsesområde
Susåen er udpeget som Natura 2000 område på grund af det helt unikke plante- og dyreliv der er i og omkring åen. Du kan læse mere på Miljøstyrelsesen hjemmeside om Natura 2000

Projektet har særlig fokus på fisk, muslinger og planter.