Hvorfor er den tykskallede malermusling så spændende?

Malermuslinger er en af de største muslinger, vi har i ferskvand. Den er i dag truet af udryddelse alle steder i Europa. Indtil for få år siden troede man også, at den var uddød i Danmark. Men det viste sig, at en lille bestand af muslinger havde overlevet i Torpe Kanal og i Øvre Suså, samt i Odense å.

Malermuslingen er en nøgleart for Susåen
Muslingen stiller høje krav til sine omgivelser, den kræver rent vand, god vandhastighed og at der lever forskellige fisk i åen. Derfor siger man, at hvis muslingerne har det godt, har hele vandløbet det godt. Muslingen har desuden den evne, at den lever af at filtrere åvandet. En musling kan således rense ca. 40 l vand om dagen. Det betyder, at muslingen er medvirkende til at rense Susåens vand for uønskede partikler.

Hvad er den tykskallede malermusling egentlig for et dyr?
Den tykskallede malermusling er én af de tre medlemmer af den store malermuslingefamilie. Med sine 4-10 cm i længden er den blandt de største i Danmark. Modsat de fleste muslinger er malermuslingen særkønnede, hvilket betyder, at de enten er hanner eller hunner. De parrer sig 1-2 gange i løbet af sommeren. Efter få uger klækker æggene, som hunnen bærer beskyttet på sine gæller imellem sine 2 skaller. De små muslingelarver forlader den beskyttede tilværelse, og svømmer frit ud i åens vand for at finde sig en rugemor – i form af enten en elritse eller en ferskvandsulk. Uden disse fisk vil muslingen uddø. Larven sætter sig fast på fiskens gæller, og her sidder den i 3-4 uger, ind til den er vokset til en lille musling. Den lille musling falder af gællerne, og graver sig straks ned i åbunden. Her begynder den sit 30-40 årige liv, og enkelte kan blive op til 90 år gamle. De fuldvoksne muslinger finder man altid delvist nedgravet i åbunden, hvor vandet løber rask og iltforholdene er gode.

Se en video om Mere liv i Susåen

…og fortællingen om den tykskallede malermusling, og dens forunderlige liv.