VANDLØBS FORBEDRINGER

For at sikre mere liv i Susåen skal laves indsatser, som kommer åen til gode. Det er indsatser, som knytter sig til at forbedre den fysiske tilstand i åen og til at hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i åen. Der er nemlig mange fiskearter, men også muslinger, som har levet i Susåen, som enten er uddøde eller næsten ved at uddø på grund af forurening og fysiske ændringer i åen. Projektstrækningen i Øvre Suså er mellem Røde Bro og Næsby Bro.

Hvad kan der ske i Øvre Suså?
Som del af projektet er der udarbejdet et katalog af fysiske forbedringer. Disse omfatter blandt andet indsatser som:

 • Udsætte fisk og muslinger
  Vi vil udsætte op imod 40.000 elritser, der bærer på tyksskallede malermuslinge larver. Vi vil også genudsætte den hvidfinnede ferskvands ulk.
 • Grave sandfang
  For at undgå at muslingerne bliver gravet med op, når åmænd er ude for at rense åen, vil vi grave huller udvalgte steder. Her kan alt det sand, der naturligt kommer med vandet, samle sig. Og så kan åmændene nøjes med at tømme hullerne frem for at grave hele bunden med muslinger op.
 • Plante træer langs bredden
  Træerne langs åen giver skygge, så der ikke kommer så meget grøde og vandet bliver køligt og iltrigt. Samtidig kan fiskene gemme sig mellem rødderne.
 • Udlægge store sten
  Store sten på bunden af åen og træstubbe langs kanten vil også variere vandets hastighed og skabe den dynamik, som er nødvendig for en levende å. For at få plads til det, vil vi fjerne sand og slam flere steder.
 • Flere vandplanter og færre sumpplanter
  For at få en mere naturlig å, vil vi fjerne nogle af de stive sumpplanter langs bredden. I stedet vil vi prøve at få vandplanter til at trives.

Det skal aftales nærmere med lodsejerne, hvor de forskellige indsatser skal udføres.

Det gælder kort sagt om at gøre Susåen så naturlig, som den var, før vi mennesker begyndte at blande os i livet under vandet.