Dokumentdatabase

TitleDescriptionDate addedDownload
Rapport - DVFI og DFI-undersøgelser 2023

Rapporten beskriver DFI- og DVFI-undersøgelser på 18 stationer, fordelt på Øvre Suså (10), Odense Å (4) og Sallinge Å (4).  Undersøgelsen er lavet som effektovervågning i forbindelse med EU-Life-projektet UC Life Denmark. Der beskrives i følgende rapport metoder, stationerne og WSP’s konklusioner til undersøgelsen. 

05-03-2024 Preview
Rapport - Follow-up investigation of Unio crassus ...

Rapporten beskriver en kvalitativ muslinge-undersøgelse, som blev udført i Susåen for at følge genindførelsesindsatsen som er  blevet udført for den tykskallede malermusling og dens tilknyttede værtsfisk.

05-03-2024 Preview
Rapport - After LIFE Conservation Plan

Formålet med After LIFE Conservation Plan er at fastlægge en plan for den driftsmæssige forvaltning af UC LIFE Denmark efter dets formelle afslutning. 

05-03-2024 Preview
Rapport - Fiskeundersøgelse Øvre Suså September...

Fiskeundersøgelsen er udført i september 2023 af Næstved Kommune. Undersøgelsen klarlægger om de udsatte værtsfisk kan genfindes og fastslår deres udbredelse og om de har ynglesucces. 

05-03-2024 Preview
Rapport - eDNA-baseret effektmonitering af UC Life...

Rapporten beskriver eDNA-undersøgelser i Suså, Odense Å og Sallinge Å. Metoden er valgt da det forventes at undersøgelserne kan detektere larver fra Tykskallet malermusling, som ellers er for små til at kunne ses ved traditionelle overvågningsmetoder.

05-03-2024 Preview
Rapport - Lægmandsrapport

Rapporten er udarbejdet ved projektets afslutning. Rapporten beskriver i store træk projektets indhold og resultater.

05-03-2024 Preview
Folder - Tykskallet malermusling i Sallinge Å

Folder om projektindsatserne i Sallinge Å

05-03-2024 Preview
Rapport - Evaulering af rekreative og turismemæss...

COWI har foretaget en undersøgelse af naboer og brugere til Susåen sammen med Næstved Kommune. I undersøgelsen ses på deres forståelse af naturen omkring åen, hvordan projektet UC Life Denmark har påvirket deres opfattelse af naturen samt deres vilje til at beskytte livet i åen.

14-11-2023 Preview
Rapport - Summary of the yearly fish infestation 2...

On May 17-21, 2021 minnows (Phoxinus phoxinus) were infested with larvae of the thick-shelled river mussel (Unio crassus) and released to Suså. Infestation took place at Fyns Laksefisk and was carried out with fish bred at the hatchery and mussels från Hågerup å. The following “mini-report” summarizes the work conducted with pictures and a selection of data.

22-06-2023 Preview
Rapportbilag - eDNA resultater, bilag 2

Bilag 2 til rapport eDNA tykskallet malermusling

20-09-2022 Preview
Rapportbilag - eDNA - Sampling protokol vand og se...

Bilag 1 til rapport eDNA tykskallet malermusling

20-09-2022 Preview
Rapport - eDNA tykskallet malermusling 2022

Rapporten beskriver brugen af eDNA til detektion af tykskallet malermusling i Susåen samt dens to værtsfisk Hvidfinnet Ferskvandsulk og Elritse.

20-09-2022 Preview
Rapport - Musslor Haagerup 2018 22-04-2022 Preview
Rapport - Mid-term report

Rapport som beskriver aktiviteter i projektet fra den 1. september 2019 til 31. december 2020

27-04-2021 Preview
Rapport - Faunapassage i Odense Å Ved Dalum Papir...

Forundersøgelse

Skitseprojekt og konsekvensvurdering

Marts 2013

26-02-2021 Preview
Rapport - Search for gravid mussel in Torpe Kanal ...

Technical report UC LIFE Denmark (LIFE15NAT/DK/000948)

17-02-2021 Preview
Notat - Fiskeundersøgelse Øvre Suså 290920

Notat om fiskeundersøgelse september 2020

21-01-2021 Preview
Rapport - Mussel inventory in Suså and Torpe Kana...

Rapport som gennemgår muslingeundersøgelse fra 2019 som er en opfølgning på undersøgelsen fra 2017.

11-05-2020 Preview
Rapport - Tykskallet malermusling og vandkvalitet ...

Rapport som gennemgår tykskallet malermuslings følsomhed overfor vandkvalitet

11-05-2020 Preview
Oplæg - Informationsmøde februar 2020

Diasshow fra informationsmøde om projektet den 5. februar 2020 i Herlufmagle Hallen

10-02-2020 Preview
Invitation - Informationsmøde februar 2020

Invitation som blev udsendt i forbindelse med informationsmøde den 5. februar 2020 i Herlufmagle Hallen

20-01-2020 Preview
Oplæg - LIFE-Platformmøde Tønder september 2020

Diasshow fra oplæg afholdt ved Nordic Platform meeting 10.-12. september 2020

30-09-2019 Preview
Oplæg - Naturårsmøde august 2019

Diasshow fra oplæg ved Naturårsmøde 21. august 2020

16-09-2019 Preview
Folder - Information om Mere liv i Susåen

Informationsark om projektet til lodsejere og andre 2019

28-05-2019 Preview
Rapport - Progress report februar 2019

Statusrapport for UC Life Denmark februar 2019

19-03-2019 Preview
Rapportbilag - Bilag 5 til Progress report 2019

LifeUNIO Luxembourg, Networking report (Action E2)

19-03-2019 Preview
Rapportbilag - Bilag 4 til Progress report 2019

Technical survey waterquality (Action A1)

19-03-2019 Preview
Rapportbilag - Bilag 3 til Progress report 2019

Technical survey (Action A1)

19-03-2019 Preview
Rapportbilag - Bilag 1 til Progress report 2019

Release plan (Action A1)

19-03-2019 Preview
Rapportbilag - Bilag 6 til Progress report 2019

Rest unio report visit (Action E2)

19-03-2019 Preview
Rapportbilag - Bilag 2 til Progress report 2019

Gantt Chart PR2

19-03-2019 Preview
Rapport - Teknisk forundersøgelse Bilag 4 Afvand...

Bilag til den tekniske forundersøgelse af Rambøll Juli 2018

20-08-2018 Preview
Rapport - Teknisk forundersøgelse for naturgenopr...

Rambøll. Nye tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af nedre Suså. Juli 2018.

16-08-2018 Preview
Powerpoints - Naturgenopretning Nedre Suså - Præ...

Rambøll. Powerpoints til præsentation af resultaterne af de nye tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af nedres Suså.

13-08-2018 Preview
Pressemeddelelse - Fynske elritser får ny bolig i...

Pressemeddelelse 17. maj 2018 Næstved.dk

17-05-2018 Preview
Rapport - Current status of the thick-shelled rive...

Screening for UC i Susåen ver. 2

09-05-2018 Preview
Rapport - Management plan (Action A1)

Udsætningsplan for inficerede værtsfisk

09-05-2018 Preview
Oplæg - Naturgenopretning Nedre Suså Fase B

Powerpoint af Rambøll 21. marts 2018

13-04-2018 Preview
Oplæg - Naturgenopretning Nedre Suså - Rambøll ...

Powerpoints af Rambøll fra den 26. februar 2018

13-04-2018 Preview
Mødereferat - Møde med interessenter om Fase A i...

Mødereferat fra den 26. februar 2018

13-04-2018 Preview
Mødereferat- Møde med hovedlodsejere om Fase A i...

Mødereferat fra den 26. februar 2018

13-04-2018 Preview
Mødereferat - Møde med hovedlodsejere efter Fase...

Mødereferat fra den 21. marts 2018

13-04-2018 Preview
Mødereferat - Møde med øvrige interessenter eft...

Mødereferat den 21. marts 2018

13-04-2018 Preview
Opgavebeskrivelse - teknisk forundersøgelse Nedr...

Opdrag til den tekniske forundersøgelse

07-02-2018 Preview
Rapport - Screening af mulighederne for et projekt...

Notat om mulighederne for bevarelse af Tykskallet malermusling. Notatet er uarbejdet af Bangsgaard og Paludan.

23-01-2018 Preview
Foredrag - Tykskallet Malermusling ved Peter Wiber...

Foredrag ved Peter Wiberg-Larsen

11-12-2017 Preview
Rapport - Current status of the thick-shelled rive...

Rapport over undersøgelse for UC i Susåen

01-12-2017 Preview
Rapport - Action E2 - Networking report – UC4LIF...

Networking report – UC4LIFE

06-11-2017 Preview
Rapport - Progress report UC Life Denmark

Statusrapport til EU-life

26-10-2017 Preview

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Susårapport 2017 - rapport

23-10-2017 Preview
Rapport - Økologisk tilstand i Øvre og Nedre Sus...

DVFI- og DFI- undersøgelse af projektstrækningerne i Øvre og Nedre Suså

18-10-2017 Preview
Rapportbilag - Økologisk tilstand i dele af Øvre...

Økologisk tilstand i dele af Øvre og Nedre Suså - bilag

18-10-2017 Preview
Rapportbilag - Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre...

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså i 2017 - bilag

18-10-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Arealanvendelse

Bilag 02-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 04

Bilag 12 Scenarie 04 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 03

Bilag 11 Scenarie 03 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Powerpoint - Projektet og naturen

Powerpoint præsentation til borgermøde november 2016

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Scenarie 01

Bilag 09 Scenarie 01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-01 Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

09-08-2017 Preview
Oplæg om Susåprojektet af Christian Holt

Spørgsmål og kommentarer til Suså-projektet

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Afvandingstilstand

Bilag 18-02 - Afvandingstilstand ved scenarie 1-3

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Nuværende afvandingsti...

Bilag 17-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 2015

Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium i Februar 2016.

09-08-2017 Preview
Teknisk forundersøgelse af projektforslag til nat...

Teknisk forundersøgelse. Niras, juni 2016.

09-08-2017 Preview
Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering ...

Biologisk forundersøgelse og konsekvensvurdering af Suså-projektet, projektforslag til naturgenopretning juni 2016. AGLAJA

09-08-2017 Preview
Teknisk Forundersøgelse - Jordprøver

Bilag 05 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Notat - Oplæg til drøftelse af alternativer for ...

Notat til dialogmøder juni 2017 - oplæg til drøftelse af alternativer for Nedre Suså

09-08-2017 Preview
Rapportbilag - Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-01 til den tekniske forundersøgelse 

09-08-2017 Preview
Oplæg - Borgermøde november 2016Projektet og kan...

Powerpointpræsentation til borgermøde i november 2016

09-08-2017 Preview
Rapportbilag -Teknisk Forundersøgelse - Hydraulis...

Bilag 1 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Rapportbilag -Teknisk Forundersøgelse - Drænoply...

Bilag 04-01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Rapportbilag - Teknisk Forundersøgelse - Stryg

Bilag 06 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Rapportbilag - Teknisk Forundersøgelse - Arealanv...

Bilag 02-01 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Oplæg - Projektet i store træk ved Borgermøde n...

Powerpointpræsentation til borgermøde november 2016

09-08-2017 Preview
Rapportbilag - Teknisk Forundersøgelse - Ler

Bilag 03-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
Rapportbilag - Teknisk Forundersøgelse - Drænopl...

Bilag 04-02 til den tekniske forundersøgelse

09-08-2017 Preview
UC 4 Life Sweden - Summary report

Return of the Thick-shelled River Mussel Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains. UC For Life, Sweden

09-08-2017 Preview
UC Life Denmark - Project summary

Summary description of the project - UC LIFE Denmark

09-08-2017 Preview
UC Life Denmark - Final project

Projekts forslag fra d. 22.05.2016

09-08-2017 Preview
Notat fra ekspertworkshop om opdræt af Elritse in...

Udarbejdet af Næstved Kommune

04-08-2017 Preview