Hvad sker der hvornår?

Her kan du læse om hvad der er sket, og vil ske i projektet.

2016-17
I denne periode var der fokus på dialogen med lodsejere, interesseorganisationer og borgere.

Der blev også indhentet biologisk og teknisk information på det første projektforslag. Desuden blev det undersøgt hvordan projektet ville påvirke samfundet, primært i nærområdet. Forhold som fx fiskeri, bosætning og beskæftigelse blev undersøgt. Når projektet er færdigt kan vi derfor undersøge de samme forhold igen, og vurdere om der er sket en ændring.

Susåen og Torpe Kanal blev undersøgt for at finde levende eksemplarer af den Tykskallede malermusling. Der blevet fundet seks levende gamle muslinger i Torpe Kanal og seks i Øvre Suså.

Sidst i 2017 indgik kommunen et samarbejde med Fyns Laksefisk, Elsesminde om opdræt af fisken elritse.

2018
I første halvdel af 2018 var de tekniske undersøgelser færdige.

I maj blev de første 300 fynske elritser udsat i Susåen.

I efteråret 2018 besluttede byrådet at ændre projektet. Der kunne ikke opnås enighed med bredejerne og de øvrige interessenter om projektet i Nedre Suså. Projektet blev derfor flyttet fra Nedre Suså til Øvre Suså.

I oktober reintroducerede vi de første 300 hvidfinnede ferskvandsulke fra Sverige.

2019
I første halvdel af året var fokus på at ændre projektbeskrivelsen så den passede til det ny projektområde. I maj godkendte byrådet det nye projekt, så ændringsforslaget kan indsendes til godkendelse hos EU.

Desuden bruger vi tid på at indgå aftaler med de bredejere som ligger indenfor det nye projektområde.

Sideløbende fortsætter udsætningen af fisk, blandt andet de første ca. 2000 inficerede elritser (fisk der bærer tykskallede malermuslingelarver på deres gæller).

2020-23
Arbejdet fortsætter med udarbejdelsen af mere detaljerede projektforslag. Det betyder også, at der skal ansøges om dispensationer og tilladelser til at gennemføre anlægsprojekterne.

Udsætningen af fisk fortsætter.

Det egentlige arbejde i Susåen begynder. Det omfatter gravearbejde, udlægning af sten og groft materiale i åen, udplantning af vandplanter og træer og buske på bredden, samt fjernelse af uønskede sumpplanter i åen.

Hele projektet skal være færdigt ved udgangen af 2023. EU kan give tilladelse til, at projektet tager længere tid.