Næstved Kommune har fået 9,3 mio. kr. fra EU til at forbedre leveforholdene for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk – og dermed vandmiljøet i Susåen.

Hvis projektet gennemføres, skal vandmiljøet i åen forbedres gennem følgende tre tiltag:

  • Den menneskeskabte spærring ved Holløse Mølle fjernes hvorved der sikres både fri og uhindret passage for dyrelivet og en bedre iltning af vandet som følge af øget strøm.
  • Åvand adskilles fra søvand ved at Torpe Kanal føres direkte ind i Susåen.
  • Der etableres en bedre og mere naturlig bund, så dyrene får flere og bedre levesteder.

Som følge af ændringen, hvor Torpe Kanal føres uden om Bavelse Sø og direkte ud i Susåen, vil et krav om udvidet spildevandsrensning for ejendomme langs Torpe Kanal bortfalde.

Teknisk udvalg har arbejdet med en for-undersøgelse for projektet for at afklare fordele, ulemper og økonomi. Inden årets udgang skal Næstved Byråd beslutte, om der skal laves et egentligt projekt. Hvis byrådet siger ja til det, skal der laves et egentligt projekt.

Vi ved, at Susåen betyder meget for os alle. For at være sikre på, at alle synspunkter kan blive hørt, før Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet om man skal gå videre eller ej, vil Teknisk Udvalg gerne invitere til et borgermøde om projektet. Det bliver holdt:

Tirsdag d. 8. november 2016
kl. 19 i Herlufmaglehallen
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

PROGRAM
Velkomst v/ Søren Revsbæk, formand for Teknisk Udvalg
Oplæg v/ Næstved Kommune:
Projektet i store træk, Projektet og naturen, Projektet og kulturen, Projektet og kanosejlads
Fri debat med Søren Revsbæk som ordstyrer
Opsamling og tak for i dag (senest kl. 21.00)

For at så mange som muligt kan høre aftenens oplæg, følge debatten og evt. selv stille spørgsmål har vi valgt at streame direkte på facebook.
Se med på kommunens profil fra kl. 19.00 og bland dig i debatten.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Næstved Kommune
på telefon 5588 6191 eller mail: susaaprojektet@naestved.dk.

Du kan ved at klikke her downloade invitationen til borgermøde