Forsker ved Karlstad Universitet Lea Schneider har sammen med sin kollega Martin Österling undersøgt og beskrevet forholdene i Øvre og Nedre Suså set ud fra en muslings perspektiv.
Undersøgelsen og den efterfølgende rapport giver et indblik i de betingelser, som den tykskallede malermusling kræver for at leve og forplante sig, og hvor der findes egnede lokaliteter i Nedre og Øvre Suså. Rapporten giver også et forslag til hvordan det meget komplekse forløb med indsamling af værtsfisk,  indhentning af muslingelarver, inficering af værtsfisk med muslingelarver og udsætning af de inficerede værtsfisk kan foregå.
Endelig indeholder rapporten forslag til restaureringstiltag på de strækninger som på nuværende tidspunkt er mindre egnede for den tykskallede malermusling.

Sideløbende med udarbejdelse af udsætningsplanen er der kommet resultater for de DNA-analyser, der blev lavet af de fundne muslinger i forbindelse med screeningen for muslinger i sommeren 2017. Resultaterne er indarbejdet i udsætningsplanen og er desuden inddraget i en opdatering af rapporten som blev udarbejdet i forbindelse med screeningen for tykskallede malermuslinger.

Du kan læse udsætningsplanen og screeningsrapporten her:

Udsætningsplan for inficerede værtsfisk
Screeningsrapport