For at hjælpe den tykskallede malermusling til at formere sig og overleve, er der blevet sat 300 elritser fra Hågerup Å på Fyn sat ud i Susåen.

De 300 baby-elritser er sat ud i Susåen, for at hjælpe den udryddelsestruede tykskallede malermusling med at overleve og formere sig i Susåen. Elritsen er nemlig en lille karpefisk, der fungerer som vært for de små muslingelarver, lige inden de bliver til rigtige muslinger.

– Det er jo sådan, at muslingerne lever på vandløbsbunden. Når de skal formere sig, så udsender de muslingelarver ud i vandet, og når fiskene trækker vejret nede i vandet, så er der nogle af larverne, der sætter sig ind i fiskenes gæller. Der lever de i tre-fire uger til de har suget nok næring fra værtsfisken til at lave en lille muslingeskal. Når muslingerne så hopper af fisken igen, er de i mellemtiden blevet flyttet til et nyt område, fordi fisken er svømmet rundt. Og på den måde håber vi, at vi får spredt den tykskallede malermusling ud over hele Susåen, fortæller Palle Myssen, der er biolog i Næstved Kommune.

Elritserne, der kan blive op til 10 cm. lange, er i de seneste uger blevet fanget i Hågerup Å på Fyn, hvor der er en sund og levedygtig bestand af elritserne. Fiskene er fanget af Fyns Laksefisks biologer, som er eksperter i at fange og opdrætte fisk. De har fanget dem ved at bruge elfiske-udstyr. Det er også Fyns Laksefisk, som leverede elritserne ved at transportere dem fra Fyn til Sjælland i tanke.

Nåede du ikke forbi på selve dagen for udsætningen kan du se og høre mere om, hvordan det foregik ved at klikke på følgende links:

TV2 Øst den 23. maj 2018: I dag blev 300 baby-karper sluppet løs i Susåen.

P4-Sjælland radio den 23. maj 2018: Interview med biolog Palle P. Myssen om udsætning af elritser