Sidst i november 2018 traf Byrådet beslutning om ikke at gå videre med projektet i Nedre Suså. Det betyder, at alle forslagene omkring Holløse Mølle og forbindelsen mellem Torpe Kanal og Susåen ikke skal realiseres. Du kan se eller gense Byrådets behandling af sagen her.
Byrådet ønsker fortsat at gøre noget for den tykskallede malermusling og Susåen. Derfor vil vi undersøge muligheden for at udvide projektstrækningen i Øvre Suså og arbejde videre med udsætningen af fisk. Vi vil derfor kontakte ålaug og lodsejere i starten af det nye år.

Vi arbejder også på at revidere hjemmesiden, så du selv kan holde dig løbende orienteret, men der kan godt gå lidt tid inden vi når omkring det hele.