Øvre Suså får tirsdag 30. april 2.000 nye beboere. 2.000 elritser, som er inficeret med malermuslingelarver udsættes nemlig i naturen denne dag. Det gør de for at sikre at den yderst sjældne tykskallede malermusling fortsat kan leve på Sjælland.

Elritse-udsætning: Tirsdag 30. april 2019 kl. 11.00 ved Teestrupbro, mødested Broholmsvej 31

Den tykskallede malermusling er så sjælden at EU har bevilliget Næstved Kommune penge til at sikre den lille bestand, der lever i Susåen. Muslingen er de første uger af dens liv afhængig af at kunne leve på elritsens gæller, og derfor udsætter Næstved Kommunes biologer nu elritser, som er inficeret netop med malermuslingelarver.

Sidste forår blev der indsamlet ca. 150 elritse-moderfisk i Hågerup Å på Fyn af Fyns laksefisk, de har fået knap 2000 elritseunger, som har vokset sig så store, at de nu er blevet inficeret med muslingelaverne, som forinden også er blevet indsamlet fra Hågerup Å.

På den måde er elritserne trods deres beskedne størrelser på ca. 4 cm blevet en slags rugemødre.

– Metoden er ikke afprøvet før, så vi er meget spændte på resultatet, fortæller projektleder Sofia Mulla Kølmel fra Næstved Kommune, og fortsætter: Vi har hentet en udenlandsk ekspert til at hjælpe os, og vi sætter fiskene ud på et nøje udvalgt sted, hvor der er størst sikkerhed for, at både fiskene og muslingerne vil kunne klare sig.

Mere natur under vandet
Bevarelsen af malermuslingerne er et projekt i Næstved Kommune, som er støttet af EU-midler.
Projektet var i første omgang sat til den nedre del af Susåen, men er nu flyttet til den øvre del af Susåen mellem Rødebro og Vester Broby. Foruden af udsætte elritser og malermuslinger vil man nogle steder plante træer langs åen, lægge sten ud, grave sandfang og fjerne sand fra åen, så muslingerne får bedre levevilkår.

– Over hele jordkloden er der truede dyrearter. Når vi forventer, at andre lande sikrer deres arter, ja så er vi også forpligtede til at sikre de arter, som er truede hos os. Det er den tykskallede malermuslingen et godt eksempel på, og derfor er dette projekt vigtigt. En yderligere bonus er, at når vi forbedrer muslingens levevilkår, ja så forbedrer vi samtidig naturen og levevilkårene for alle dyr og planter i Øvre Suså, fortæller Helle Jessen formand for Teknisk Udvalg.

Se mere om den tykskallede malermusling, der kan blive helt op til 35 år, og projektet her: www.merelivisusaaen.dk