Der var verdenspremiere på tegnefilmen ”Hvordan får vi mere liv i Susåen”, og der blev snakket om både pindsvineknop, ulke og kanoer, da de fire kommuner holdt informationsmøde om projektet. Der var mange gode snakke og spændende input.

Du kan se de præsentationen her

Her kan du se en lille film om de ting vi ønsker at lave i Susåen
Her kan du se en tysk film om den tykskallede malermusling som ”spytter” muslingelarverne ud

Ved cafébordene blev der desuden vist nogle videoer, dem kan du se her:
Fisk
Fjernelse af pindsvineknop
Træer langs vandløbet

Nyhedsbrev
Du kan skrive dig på listen til at modtage nyhedsbrev 1-2 gange om året ved at skrive til denne mail: susaaprojektet @ naestved.dk