På grund af Corona er alle lodsejerbesøg udsat indtil videre. Til borgermødet fortalte vi ellers, at vi ville tage kontakt til alle lodsejere, og komme på besøg og kigge på Susåen sammen med jer. Vi genoptager dette, så snart det er muligt. Foråret er dog i fuld gang, og hverken fisk eller muslinger holder pause. I løbet af maj måned udsætter vi derfor inficerede elritser i åen. Elritserne kommer fra Fyn, og med sig har de små muslinge larver. Vi håber det kan lade sig gøre på trods af Corona ?